Articles, Blog

2: Какво е Adobe и Аdobe Creative Cloud? [Photoshop: Започни с разбиране]

September 11, 2019

1 Comment

  • Reply coffee November 12, 2017 at 2:45 pm

    Много полезна информация на разбираем и достъпен език, Благодаря ви ! С интерес очаквам следващата ви публикация.

  • Leave a Reply